Politica de confidentialitate descrie modul in care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de catre societatea S.C. Premium Alpha Consulting S.R.L., reprezentant Premium Cert, (denumita in continuare ”Societatea”).

Societatea are sediul social in 547530 Singeorgiu de Mures, Str. Apei Sarate, Nr. 10, Jud. Mures, Romania. Comunicarea cu reprezentantii acesteia se poate realiza prin posta, prin e-mail la adresa office@consultantaisocertificare.ro sau la numarul de telefon +4 0754 095 650.

Potrivit prevederilor Regulamentului Nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului European privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit in continuare ”Regulamentul Datelor Personale”), Societatea are obligatia de a administra in conditii de siguranta, numai pentru scopurile specificate si pe durata necesara realizarii acelor scopuri, anumite date personale pe care clientii/potentialii clienti („Utilizatorii”) i le furnizeaza.

„Prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Datele personale care pot fi solicitate Utilizatorilor sunt:

  1. a) numele si prenumele,
  2. b) adresa postala si/sau electronica,
  3. c) numarul de telefon,
  4. d) datele bancare necesare efectuarii platii pretului serviciilor oferite de Societate (”Serviciile”).

 

Prelucrarea datelor cu caracter se realizeaza in urmatoarele scopuri:

Incheierii si executarii contractului de vanzare a Serviciilor/Produselor (potrivit art. 6 lit. b) din Regulamentul Datelor Personale), la solicitarea Utilizatorilor, in situatii precum:

  1. a) informarea acestora asupra diverselor aspecte legate de functionarea site-ului („Site-ul”);
  2. b) inregistrarea, preluarea si confirmarea preluarii comenzii/cererii;
  3. c) emiterea documentelor cont